Pred pred ponovnim začetkom pouka za 1., 2 in 3. razreda, 18. 5. 2020

Na osnovi sklepa vlade RS z dne, 29. 4. 2020, se postopoma odpravljajo tudi omejitve na področju šolstva. Predvidoma 18. 5. 2020 se bodo v šolo vrnili učenci 1., 2. in 3. razreda. (Teden dni kasneje pa predvidoma še devetošolci in učenci, ki zaradi učnih težav potrebujejo pomoč v obliki dopolnilnega pouka in drugih oblik individualne in skupinske pomoči. Učenci od 4. do 8. razreda nadaljujejo s šolanjem na daljavo do konca šolskega leta).

Strokovne usmeritve Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) šoli nalagajo prilagojeno organizacijo in izvedbo dejavnosti. Zato v primeru, da bo otrok obiskoval šolo, nujno potrebujemo vaše informacije o vključenosti v razširjen program osnovne šole (jutranje varstvo, podaljšano bivanje), prehranskih obrokih ter potrebi po koriščenju dnevnega prevoza (in od kod).

Vljudno vas prosimo, da izpolnjeno PRIJAVNICO pošljete razredničarki na elektronski naslov čim prej, najkasneje pa v sredo, 13. 5. 2020, do 12. ure. Prijavnico izpolnite tudi, če otrok šole ne bo obiskoval. Razredničarki jo pošljite v pripeti datoteki:

– iztiskano, izpolnjeno, podpisano in skenirano   ali

– izpolnjeno (z velikimi črkami in mastnim tiskom) in shranjeno v Wordovi (ali »pdf«) datoteki.

Prilagamo še IZJAVO, ki jo boste pred šolo osebno oddali prvi šolski dan (18. 5. 2020). Z izjavo zagotavljate, da je vaš otrok zdrav.

Dodajamo še seznam zdravstvenih omejitev za vrnitev otrok v šolo in vrtec ob ponovnem odprtju (RSK za pediatrijo). V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, otroku odsvetujemo vrnitev v šolo. Starši naj se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom –specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom –specialistom splošne oz. družinske medicine.

Branko Meznarič, ravnatelj